Risicoís - Verdoving - Aansprakelijkheid

Medische complicaties

Elke chirurgische ingreep, ook cosmetische chirurgie, heeft risico’s. Elke week voeren chirurgen duizenden succesvolle ingrepen uit, maar elke patiënt moet er rekening mee houden dat geen enkele behandeling volledig risicovrij is, hoe vakkundig de ingreep ook wordt uitgevoerd.

De voornaamste risico’s en complicaties bij esthetische chirurgie zijn afstoting van implantaten, gevoelsstoornis, huidverkleuring, weefselversterf, asymmetrie, slechte littekenvorming, trombose, nabloeding, pijn en allergische reacties op het verdovend middel.

Ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, kan er een infectie ontstaan. De kans op infectie is echter klein, namelijk minder dan 1%. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. 

Meestal zijn de gevolgen van bovengenoemde complicaties te corrigeren in één of meerdere bijkomende ingrepen. Uitzonderlijk kan er blijvend letsel optreden of kan zelfs de dood eruit volgen.

Wij doen er alles aan om de kans op risico's en complicaties tot een minimum te beperken. We kunnen ze helaas niet uitsluiten. Daarom is het belangrijk dat u de mogelijkheid op complicaties begrijpt en aanvaardt. Wij doen er alles aan om, in geval van complicatie, u zo goed mogelijk te helpen. 

Voor u een ingreep ondergaat is het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent.

Uw arts is de beste bron van informatie en zal u uitgebreid inlichten over de algemene risico’s van een bepaalde ingreep, maar meer in het bijzonder kan hij uw individueel risico inschatten.

Verminder uw risico op complicaties

Complicaties komen meer voor bij mensen die roken. Daarom raden wij u aan om minstens drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook minstens drie weken na de ingreep niet te roken. Verminderde algemene conditie, overgewicht en leeftijd zijn ook risico verhogende factoren. Bepaalde ziektes, medicatie en druggebruik kunnen aanleiding geven tot een verhoogde kans op complicaties.

Neem uw arts in vertrouwen. Het is belangrijk dat uw arts goed geïnformeerd is.

Uw gezondheid en veiligheid komen in de Wellness Kliniek op de eerste plaats. 

Veilige verdoving

In de Wellness Kliniek doen wij er alles aan om het risico op bijwerkingen en complicaties tot een minimum te beperken. Ook wat betreft de methode van verdoving. Uw veiligheid en gezondheid komt immers op de eerste plaats.

Daarom kiezen wij voor:

  • Plaatselijke verdoving: u bent wakker
  • Slaapverdoving: u slaapt
  • Narcose

Plaatselijke verdoving

Voor een aantal minder uitgebreide cosmetische ingrepen kan U eenvoudige plaatselijke verdoving verkiezen boven slaapverdoving. U voelt niets van de operatie, maar bent in tegenstelling tot bij slaapverdoving volledig wakker, net zoals bij de tandarts.

Slaapverdoving

Door efficiëntere pijnstilling is doorgaans een lichte vorm van slaapverdoving (roesje) voldoende. U blijft zelf ademen en slikken terwijl u toch slaapt en geen pijn voelt. Een paar uur na de ingreep bent u weer fit.

Narcose

Narcose wordt toegepast bij operaties waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt volledig buiten bewustzijn is. Dit kan het geval zijn bij operaties in de diepe weefsels. (bvb maagverkleining). 

  • Voor cosmetische plastische chirurgie is narcose vaak niet nodig. Voor de meeste operaties geven wij de voorkeur aan slaapverdoving.
  • Bij gastric –bypass chirurgie heeft de patiënt wel algehele narcose nodig. Tijdens een algehele narcose blijft de arts anesthesist voortdurend bij de patiënt om de patiënt te bewaken. Hij controleert de ademhalingsfuncties, bloedsomloop, vochtbalans en algehele conditie. De anesthesioloog – anesthesist bewaakt en reguleert alle vitale lichaamsfuncties, zoals hartslag, bloeddruk en nierfunctie.

De behandelingsovereenkomst

U heeft recht op volledige, eerlijke en integere informatie.

Die informatie krijgt u van de arts tijdens het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts zal u helder en volledig informeren over de behandeling, de mogelijkheden met betrekking tot een behandeling, de contra-indicaties, het te verwachten resultaat, de herstelperiode en de nazorg die nodig of gewenst is, de medicatie, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten.

De arts verwacht van u eerlijke informatie en antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan.

Hij/zij verwacht van u openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat en uw eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw medicijngebruik, medisch verleden en uw gezondheidstoestand.

De patiënt geeft door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst aan dat aan alle informatie voorwaarden voldaan is, en dat hij/zij deze informatie begrijpt en ermee instemt.

Indien u van oordeel bent dat u niet tijdig, afdoende en op een begrijpelijke wijze bent geïnformeerd, raden wij u aan om uw toestemming voor de geplande behandeling niet te verlenen.

Het is belangrijk dat u goed geinformeerd bent, met vertrouwen uw ingreep tegemoet ziet en pas daarna een operatie boekt.

Aansprakelijkheid van de arts

  • Medische fout: Artsen zijn aansprakelijk voor eventuele schade die een patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de arts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
  • Medisch toeval: De kliniek en de behandelende artsen kunnen onder geen enkel beding contractueel en/of  buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een medisch toeval - complicatie- dat zich manifesteert tijdens de ingreep of tijdens de periode van nazorg, hetgeen steeds beschouwd dient te worden als een toestand van overmacht in hoofde van de behandelende chirurg en de kliniek. Onder schade ten gevolge van een medisch toeval wordt verstaan die schade die zijn oorzaak vindt in een niet-foutief medisch handelen - zijnde complicaties of onverwachte verwikkelingen- conform de wetenschappelijke inzichten op het moment dat deze schade zich manifesteert.

Aansprakelijkheid van de patiŽnt

Als de patiënt een tekortkoming van de arts vermeent, in de nakoming van de behandelovereenkomst, en deze niet via de rechtbank aantoont, kan hij/zij financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij toebrengt aan de reputatie van de arts en de Wellness Kliniek, inclusief elke schade door laster, op het internet of via elk media platform.

De zekerheid van een ziekenhuis; de flexibiliteit ťn service van een privťkliniek

Artsen, chirurgen, tandartsen en paramedici zijn allen gespecialiseerd en ervaren in hun vakgebied. De Wellness Kliniek beschikt over 4 operatiekamers, recovery-afdeling, opnamefaciliteit voor overnachting, 25 bedden, 10 privékamers met badkamer.

risico: esthetische chirurgie, risico's plastische chirurgie , risico's cosmetische chirurgie. waarop letten? risico en bijwerkingen plastische chirurgie - risico's en bijwerkingen cosmetische chirurgie, risico's en bijwerkingen esthetische chirurgie, risico's en bijwerkingen haartransplantatie, neuscorrectie, ooglid correctie, liposuctie, liposculptuur, facelift, borstvergroting, borstverkleining, implantaten, borstlift, schaamlippen verkleinen, .. alles over de risico's van plastische en esthetische chirurgie.