Disclaimer

De Wellness Kliniek stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site actueel en accuraat is. Alle items kunnen echter worden gewijzigd in het licht van nieuw klinisch bewijs en onderzoek.

De Wellness Kliniek website kan individuen geen specifieke informatie of diagnose geven over hun toestand of behandeling. De Wellness Kliniek website kan alleen algemene informatie geven en is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk gesprek.

De informatie op deze website mag in geen geval worden beschouwd als persoonlijke informatie. De informatie, illustraties en foto's zijn uitsluitend bedoeld om algemene medische toepassingen en hun beperkingen te illustreren en kunnen een persoonlijk consult met de arts niet vervangen. De informatie op deze website is accuraat, objectief, relevant, controleerbaar, discreet en ondubbelzinnig.

Medische diagnose, operaties en behandelingen vinden plaats in de kliniek Wellness Kliniek na persoonlijk overleg met de patiënt en de arts.

De Wellness-Kliniek heeft maatregelen genomen om deze site te beveiligen voor de vertrouwelijkheid van de patiënt. Met de snel accelererende technologie van vandaag vormen hackers, net als bij elke website, echter altijd een bedreiging. Vertrouwelijke informatie kan per post of per fax worden verzonden.

Foto's van onze patiënten worden nooit zonder schriftelijke toestemming gepubliceerd. Indien gewenst worden afbeeldingen op het World Wide Web beschermd tegen duplicatie.

De foto's op deze website mogen in geen geval worden beschouwd als persoonlijke informatie. De foto's zijn uitsluitend voor medisch gebruik. Ze vertegenwoordigen wetenschappelijke documentatie, bedoeld om medische mogelijkheden en toepassingen op het gebied van plastische chirurgie te illustreren. Wetenschappelijke documentatie wordt altijd opgesteld met een voor en na scenario. De foto's zijn niet geretoucheerd. Ze geven een visueel beeld van medische mogelijkheden en beperkingen.

Veel voor en na foto's komen van onbeschermde bronnen, vrij vindbaar op het internet. Deze foto's vind je misschien ook op andere sites. Zij geven informatie over het te behalen resultaat, ook in de Wellness Kliniek.

Waar van toepassing hebben we aangegeven welk type behandeling we zouden voorstellen om het relevante resultaat in de Wellness Kliniek te bereiken. Hierdoor kunt u vervolgens de relevante schriftelijke secties raadplegen voor de details in algemene termen van indicaties, behandeling, herstel, complicaties en sociale impact. Voor uw individuele situatie blijft professioneel advies onder alle omstandigheden van het grootste belang.