Disclaimer

Er is in België en Nederland een grote behoefte aan informatie omtrent plastische chirurgie, de behandelingsmogelijkheden, de kwalificaties van de artsen, de instellingen en de financiële aspecten. Alvorens men een medische ingreep ondergaat is het belangrijk zich goed te informeren en te oriënteren. Dit geldt zeker voor schoonheidsingrepen. De Wellness Kliniek website heeft enkel als doel u te informeren. Wij willen u onder geen beding chirurgie of een medische behandeling aanprijzen. Elke behandeling heeft risico’s. De informatie op deze website kan het persoonlijk consult met de arts niet vervangen. 

Wij willen U, met deze website, graag helpen bij dit informatie proces. De bedoeling is enkel ter oriëntatie en we willen U zeker geen behandeling aanprijzen. Immers, elke medische behandeling heeft risico’s. Daarom is het heel belangrijk hierover goed geïnformeerd te zijn.

De informatie op deze website is onder geen enkel beding te beschouwen als persoonlijke informatie. De informatie, afbeeldingen en foto’s zijn enkel bedoeld ter illustratie van de algemene geneeskundige toepassingen en zijn beperkingen, en kan het persoonlijk consult met de arts niet vervangen. De informatie op deze website waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk.

Uw arts zal U persoonlijk inlichten over de specifiek op U toepasbare elementen die risico’s en verwachtingen bepalen. Informatie op een website kan een uitgebreid consult met uw behandelaar nooit vervangen. In de Wellness Kliniek kan, om die reden, diagnose en behandeling slechts plaatsvinden na persoonlijk consult met de behandelende arts.

De Wellness Kliniek doet al het mogelijke om de informatie op deze site accuraat en up-to-date te houden. Desondanks moet U ermee rekening houden dat alle informatie onderhevig is aan veranderingen tengevolge nieuwe wetenschappelijke en klinische inzichten.

We doen er alles aan om de confidentialiteit van het gebruik van deze site te beschermen. Nochtans kunnen internet hackers, door de snelle technologische vooruitgang, toch toegang krijgen tot de informatie die U ons via het internet toestuurt. Vertrouwelijke informatie kan U beter per post of fax toesturen.

Voor en na foto’s van onze patiënten worden nooit gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Desgewenst kunnen deze dan verder beschermd worden tegen kopiëren of zelfs geregistreerd worden voor copyright. De foto’s op deze site zijn om deze reden in principe niet van patiënten geopereerd in the Wellness Kliniek. Velen ervan zal U terugvinden op andere sites. Veelal is de bron moeilijk te achterhalen. Sommige foto’s werden beschikbaar gesteld door fabrikanten van medische producten. Allen werden klinisch geselecteerd op representativiteit voor de behandelingsmogelijkheden in de Wellness Kliniek.

De voor en na foto’s op deze site dienen enkel ter illustratie van de behandelingsmogelijkheden zoals die routinematig worden aangewend in de Wellness Kliniek. Ze hebben het doel om uw informatie proces zo gemakkelijk mogelijk te maken en de referenties erbij laten U toe de details van de behandelingsmethodes verder uit te pluizen, zowel op deze als op andere sites.

De foto’s op deze website zijn onder geen enkel beding te beschouwen als persoonlijke informatie. De foto’s zijn enkel voor medisch gebruik. Het is wetenschappelijke documentatie, bedoeld ter illustratie van de medische mogelijkheden en toepassingen op het gebied van plastische chirurgie. Wetenschappelijke documentatie wordt altijd gemaakt ahv een voor – en na situatie. De foto’s zijn niet geretoucheerd. Ze geven een visueel beeld van de medische mogelijkheden en beperkingen.

De geschreven inhoud van deze site is enkel bedoeld voor uw persoonlijke informatie en mag niet gebruikt worden voor vermeerdering of publicatie zonder schriftelijke toestemming van de Wellness Kliniek.

Alle prijzen zijn alle zorgen en BTW inclusief, tenzij anders aangegeven. Sinds 1 januari 2016 is de BTW-vrijstelling voor esthetische chirurgie en behandelingen gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW-vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de “medische verzorging” van de mens ten doel hebben (en die aldus zijn opgenomen in de Belgische RIZIV-nomenclatuur). Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. Esthetische tandheelkunde blijft vrijgesteld van BTW.

De zekerheid van een ziekenhuis; de flexibiliteit ťn service van een privťkliniek

Artsen, chirurgen, tandartsen en paramedici zijn allen gespecialiseerd en ervaren in hun vakgebied. De Wellness Kliniek beschikt over 4 operatiekamers, recovery-afdeling, opnamefaciliteit voor overnachting, 25 bedden, 10 privékamers met badkamer.