• Correctie afstaande oren vanaf 2300 EUR

  Afstaande oren kunnen door plastische chirurgie eenvoudig gecorrigeerd worden.
  Prijzen zijn inclusief BTW.

Plastische chirurgie oren

E-consulten

Bel ons nu om uw e-consult te boeken met een van onze artsen of boek online.

Plastische chirurgie aan de oren: oorcorrectie, ook wel otoplastie genoemd, is één van de meest gevraagde esthetische operaties. Met deze pagina willen we u maximaal informeren over de verschillende mogelijkheden bij esthetische / cosmetische ingrepen aan de oren (ooroperatie).

Bijvoorbeeld: de behandeling van afstaande oren (ook flaporen genoemd) wijziging van de vorm van de oren, oorverkleining of vergroten van de oren, oorlel verkleinen, herstellen van doorgescheurde oorlellen (oorlelcorrectie), etc.

Op het eerste consult kunt u uw verwachtingen bespreken met de chirurg, om zo tot het gewenste resultaat te komen. U kunt ons ook om gratis online advies vragen.

Mogelijke behandelingen met plastische chirurgie aan de oren:

 • Correctie van de vorm van de oren
 • Correctie van de grootte van de oren: oor verkleinen of oor vergroten
 • Correctie afstaande oren (flaporen): pinnen: zonder wegname kraakbeen 
 • Correctie afstaande oren (flaporen): hervormen: met wegname kraakbeen
 • Correctie oorschelp
 • Correctie oorlellen (oorlellen vergroten, oorlellen verkleinen, gescheurde oorlellen herstellen,...)

Meer informatie over de operatie zelf vindt u op onze pagina over oorcorrecties.

Operatie van afstaande oren / flaporen

Afstaande oren, (flaporen) zijn veel voorkomend - en zijn dus niet abnormaal - maar kunnen al van jongs af aan aanleiding geven tot pesten. Vooral jonge kinderen hebben hier last van.

Gelukkig kunnen afstaande oren, door plastische chirurgie, eenvoudig gecorrigeerd worden.

Flaporen of afstaande oren zijn meestal aangeboren. Het betreft dan een  afwijking van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen geven geen aanleiding tot functionele stoornissen: het gehoor wordt er niet door beinvloed. Het is louter een ongewenst esthetisch euvel.

Flaporen hebben meestal één of meerdere van devolgende kenmerken:

 • De centrale plooi in de oorschep (de antihelix) is  te weinig ontwikkeld. Daardoor wordt de oorschelp zelf afstaand.
 • De rand van het oor kan te kort of te klein zijn, waardoor het oor weinig vorm heeft, en lijkt af te staan van het hoofd.
 • De  oorschelp is te overontwikkeld.  Dit geeft aanleiding tot volledig afstaande oren.

De oplossing is een plastische chirurgische oorcorrectie, een ingreep op maat.

Het hermodelleren van afstaande (flap) oren: Bij een oorcorrectie van afstaande oren (otoplastiek) herstelt de chirurg de vorm van het kraakbeenskelet via een incisie aan de achterkant van de oorschelp. Het kraakbeen wordt gehermodelleerd. Soms verwijdert de chirurg een klein stukje kraakbeen, om zo de hoek tussen het oor / hoofd te corrigeren.

Het sneetje achter het oor wordt daarna zorgvuldig gehecht. Er wordt er een speciaal verband / bandage aangebracht om het oor, na de operatie, in de juiste positie te houden.

Een oorcorrectie (otoplastiek) kan onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer één uur.

Plastische chirurgie oren - voor Plastische chirurgie oren - na

Plastische chirurgie oren

 

 • Correctie van afstaande oren (ook flaporen genoemd)
 •  
 • De ingreep kan onder plaatselijke verdoving of onder slaapverdoving.
 • Wij raden de operatie aan vanaf de leeftijd van 6 jaar.

 

Meer voor en na foto's

Correctie van de grootte van de oren

Beide oren in harmonie

Wanneer u niet tevreden bent met de grootte en / of de vorm van uw oren, kan een oorcorrectie een optie zijn.

Te kleine oren

Te kleine oren zijn vaak het resultaat van van erfelijke aanleg of een aangeboren afwijking. Vaak is het zo dat 1 oor dan groter is dan het ander oor. De chirurg streeft ernaar om beide oren, qua vorm en qua grootte, weer in balans te brengen.

Te grote oren 

Onze oren stoppen niet met groeien. Door het ouder kunnen onze oren of de oorlellen te groot worden. Een oorcorrectie heeft tot doel om uw oren weer in harmonie te brengen met de rest van uw gezicht. Deze behandeling wordt ook oor-verjonging (ear rejuvenation) genoemd.

Herstel van gescheurde oorlellen of uitgerekte oorlellen

Oorlelcorrectie na ongeluk met oorbel of na dragen van stretchers

Een veel gevraagde behandeling van de esthetische oorcorrectie is de “oorlelcorrectie”. Oorlellen kunnen er anders uitzien dan gewenst: ze kunnen te lang zijn, of een minder esthetische vorm hebben.

Oorlelletjes kunnen ook scheuren:

Dit gebeurt meestal door het langdurig dragen van té zware oorbellen of na een ongeluk met een oorbel.

Correctie oorlellen na dragen van stretchers - uitgerekte oorlellen

Wat na stretchers?

Daarnaast kan het zijn dat uw oorlellen uitgerekt zijn door het dragen van "stretchers" en u deze niet langer meer wenst te dragen.

Een oorlelcorrectie kan onder plaatselijke verdoving. Na deze kleine operatie kunt u meteen weer na huis. Na enkele maanden is het littekentje van de oorlelcorrectie sterk genoeg om eventueel een nieuw gaatje, voor uw oorbellen, te laten prikken.

Oorlelcorrectie - voor Oorlelcorrectie - na

Oorlelcorrectie

Correctie doorgescheurde oorlelletjes.

Herstel na doorscheuren van de oorlel.

 

Meer voor en na foto's

Oorlel verkleinen of oorlel vergroten

Kleine oorlel groter maken of grote oorlel kleiner maken, of andere vorm geven

Oorlellen kunnen worden verfraaid: te grote oorlellen kunnen verkleind worden en te kleine oorlellen kunnen vergroot worden. Een oorlel die uitsteekt kan teruggezet worden.

Correctie van de vorm van de oorschelp

Correctie van de vorm van de oorschelpDe oorschelp is een complex geheel. Een kleine afwijking, kan een groot esthetisch bezwaar betekenen.

De operaties die wij het meest uitvoeren om de vorm van het oor mooier te maken zijn:

Correctie van een te grote of te kleine rand van het oor (helix en scapha).

Correctie van de basis van de rand (root van de helix).

Correctie van de plooi in het oor (antihelix en concha).

Correctie van een te grote of te kleine oorlel (lobe)

Reserveer uw afspraak voor plastische chirurgie aan de oren

Tijdens een eerste consult bekijkt de chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een oorcorrectie of een oorlel correctie. De arts zal u inlichten over de behandeling: welke chirurgische methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg.

Voor een afspraak voor een vrijblijvend consult kan u best telefonisch contact met ons opnemen. Wij proberen onze wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Meestal kunt u wel binnen de  6 weken  terecht voor uw esthetische oorcorrectie.

Next-Day-Surgery-Service - Speciale Service voor lange-afstandspatiŽnten

Wellness Kliniek Belgie heeft grote internationale naam en faam voor cosmetische plastische chirurgie.

Voor patiënten die van ver komen, is het niet altijd handig om na een consult met de chirurg een aantal weken te moeten wachten op de behandeling. Er moet dan immers steeds heen en weer worden gereisd.

Daarom bieden we een bijzondere service: Next-Day-Surgery, uw intakeconsultatie, vooronderzoeken en eerste behandeling op aansluitende dagen. De reserveringskost wordt afgetrokken van het totaalbedrag van uw behandeling.

Als u oor correctie chirurgie overweegt is het belangrijk dat u een goede kliniek en arts kiest. De stand van uw oren is immers een belangrijk facet van uw gelaat. Het esthetisch aspect van uw gezicht is uw visitekaartje !

Maak een weloverwogen en geïnformeerde keuze.
Lees meer over de Kwaliteit van zorg van Wellness Kliniek België.

De zekerheid van een ziekenhuis; de flexibiliteit ťn service van een privťkliniek

Artsen, chirurgen, tandartsen en paramedici zijn allen gespecialiseerd en ervaren in hun vakgebied. De Wellness Kliniek beschikt over 4 operatiekamers, recovery-afdeling, opnamefaciliteit voor overnachting, 25 bedden, 10 privékamers met badkamer.

Plastische chirurgie oren of otoplastie / otoplasty. Wat is er mogelijk met plastische chirurgie aan de oren? De voornaamste ingreep is de behandeling tegen flaporen (afstaande oren). Flaporen zijn meestal aangeboren en perfect normaal, maar desgewenst ook makkelijk te behandelen, ook bij kinderen. Een oorcorrectie bij kinderen wordt regelmatig uitgevoerd. Daarnaast kunnen met oorcorrecties of oorlelcorrecties allerlei estetische ingrepen aan de oren of oorlellen uitgevoerd worden. Veel voorkomend probleem zijn gescheurde oorlellen door een ongeluk met een oorbel of oorring. Ook het herstellen van een met stretchers uitgerekte oorlel is mogelijk. Oorlellen vergroten of oorlellen verkleinen behoort ook tot de mogelijkheid. Ook complexe ingrepen aan de oorschelp zijn mogelijk. De prijzen voor plastische chirurgie oren (prijs ooroperaties / prijs oorcorrectie) vindt u op de prijslijst voor oorcorrecties. Onze prijzen zijn alle kosten inbegrepen. Op de voor en na pagina's geven we u een idee over de mogelijke resultaten van plastische chirurgie aan de oren. Op de pagina over oorcorrecties geven we u meer info over de ooroperatie zelf, de mogelijke risico's en het herstel. Vraag gratis online advies of maak een afspraak voor een consult met een van onze chirurgen. Alle ooroperaties worden uitgevoerd in een veilige omgeving met de modernste apparatuur te Genk, België.